Gương trời (Sky Mirror) ở Senlagor, Malaysia

Gương trời Malaysia – Đây là một trong những điểm du lịch mới toanh ở Malaysia và một tháng chỉ có 8 ngày bạn đến được đây theo quy luật của thủy triều

SKU: Gương trời Malaysia Categories: , Tags: ,