Tour Gương trời (Sky Mirror) ở Senlagor, Malaysia 1/2 ngày

Đây là một trong những điểm du lịch mới toanh ở Malaysia và một tháng chỉ có 8 ngày bạn đến được đây

SKU: GuongTroiMalaysia Categories: , Tag: