MY team

Thành viên sáng lập

THANH NGUYỄN
MARKETING MANAGER

Đam mê du lịch, thiết kế tổ chức tour, teambuilding, các chuyển du lịch phượt, trecking, trò chơi dưới nước

TRỌNG AN
Customer Support

Đam mê du lịch, thiết kế tổ chức tour, teambuilding, các chuyển du lịch phượt, trecking, trò chơi dưới nước

KIM HUỆ
Customer Support

Đam mê du lịch, thiết kế tổ chức tour, teambuilding, các chuyển du lịch phượt, trecking, trò chơi dưới nước